Een avondklok: hoe zit dat juridisch?

Sinds de verlenging van de lockdown horen we er weer meer over: de avondklok. Een avondklok zal betekenen dat je ’s avonds en ’s nachts niet meer over straat mag zonder goede reden. Onder meer Spanje, Duitsland en België gingen ons voor. Een avondklok betekent ook een ernstige inperking van de vrijheid van burgers. Op grond waarvan kan dat eigenlijk?

In artikel 8 van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (hierna: Wbbbg) is geregeld dat bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister-President het “vertoeven in de open lucht” kan worden beperkt. De bevoegdheid hiertoe wordt neergelegd bij Onze Minister van Veiligheid en Justitie en de commissaris van de Koning. Hiervoor is het overigens niet noodzakelijk de noodtoestand uit te roepen. Volgens artikel 1 van de Wbbbg kan artikel 8 in werking worden gesteld ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, dus buiten de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden om.

Artikel 8 van de Wbbbg is nooit eerder van stal gehaald en wordt dan ook wel een slapende wet genoemd. De hamvraag is nu: zal de wet ontwaken of blijven slapen?

21 september 2023

Zo krijg je pit in je medewerkers

Althans, we verklappen hoe wij onze onboarding hebben georganiseerd. Doe er je voordeel mee.
Lees meer
17 september 2023

Traineeships voor milieu én omgeving

Wij leiden starters op die willen bijdragen aan een betere leefomgeving: vergunningverleners, toezichthouders en juridisch adviseurs.
Lees meer
11 september 2023

𝐕𝐞𝐢𝐥𝐢𝐠𝐡𝐞𝐢𝐝𝐬𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨’𝐬 – waar werk blijft liggen – opgelet:

Twee toezichthouders willen de stap maken naar een opdracht in 𝐎𝐩𝐞𝐧𝐛𝐚𝐫𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐞 𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐢𝐥𝐢𝐠𝐡𝐞𝐢𝐝...
Lees meer