Een avondklok: hoe zit dat juridisch?

32 - 40
Zwolle
waar jij wil

Sinds de verlenging van de lockdown horen we er weer meer over: de avondklok. Een avondklok zal betekenen dat je ’s avonds en ’s nachts niet meer over straat mag zonder goede reden. Onder meer Spanje, Duitsland en België gingen ons voor. Een avondklok betekent ook een ernstige inperking van de vrijheid van burgers. Op grond waarvan kan dat eigenlijk?

In artikel 8 van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (hierna: Wbbbg) is geregeld dat bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister-President het “vertoeven in de open lucht” kan worden beperkt. De bevoegdheid hiertoe wordt neergelegd bij Onze Minister van Veiligheid en Justitie en de commissaris van de Koning. Hiervoor is het overigens niet noodzakelijk de noodtoestand uit te roepen. Volgens artikel 1 van de Wbbbg kan artikel 8 in werking worden gesteld ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, dus buiten de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden om.

Artikel 8 van de Wbbbg is nooit eerder van stal gehaald en wordt dan ook wel een slapende wet genoemd. De hamvraag is nu: zal de wet ontwaken of blijven slapen?

Nieuws

6 juni 2024

Waar kan een junior juridisch adviseur omgeving ervaring opdoen?

Waar kun je ervaring in milieu- of omgevingsrecht opdoen? Dat is namelijk een dingetje. Vooral bij de overheid.
Lees meer
10 juni 2024

Enorme boost voor Academy by Exsin

Steeds meer opdrachtgevers vragen of we ook hun mensen kunnen trainen. Om aan die vraag te voldoen, hebben we twee collega's aangenomen om Academy by Exsin verder te professionaliseren. 
Lees meer
3 juni 2024

Ontmoet ons op de banenmarkt in Utrecht of Leeuwarden

Ontmoet ons op de banenmarkt: 6 juni in Utrecht of 13 juni in Leeuwarden.
Lees meer