Nieuws

24 september 2020

De Academy van Exsin

Wij zijn trots! De Academy van Exsin is op 1 september gestart met een opleidingstraject voor vergunningverleners bij de omgevingsdienst Brabant Noord. Dit opleidingstraject leidt de […]
16 september 2020

Bouwvergunningen in Corona tijd

Door het vele thuisblijven in deze corona-periode, lijkt het alsof mensen massaal aan het klussen zijn geslagen. Dat valt te merken aan het aantal adviesvragen en vergunningaanvragen die wij binnen krijgen.
10 september 2020

Stikstof

Stikstof, iedereen weet inmiddels wat het is en wat voor problemen Nederland heeft met stikstof. Bouwend Nederland ligt stil terwijl er een grote vraag is naar huizen. Ook ondernemers zien hun ontwikkelmogelijkheden stranden op het aspect stikstof.
3 september 2020

Preventief toezicht levert altijd wat op, voorkomen is immers beter dan genezen.

Benzine, chloor, propyleen, zwavelzuur of zoutzuur. Als bedrijven gevaarlijke stoffen opslaan vormen zij een extra risico voor de omgeving. De eerste vraag die gesteld kan worden is: wat verstaan we onder een gevaarlijke stof?
2 september 2020

Academy by Exsin officieel gestart

Gisteren zijn we met onze Academy by Exsin officieel gestart met het opleidingstraject van vergunningverleners Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming en soortenbescherming) voor de Omgevingsdienst Brabant Noord.
27 augustus 2020

De toezichthouder en de BSBm

Wanneer je als toezichthouder een overtreding constateert, dan kunnen hierop verschillende sancties volgen. De bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) is daar één van. Hoe zit het ook alweer?
20 augustus 2020

Aandacht voor de aanwezigheid van “Zeer Zorgwekkende Stoffen”

Het project ZZS bij de FUMO heeft ervoor gezorgd dat ik bij vergunningprocedures meer aandacht besteed aan de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen en mogelijke emissie van deze stoffen naar de lucht en bij lozingen van afvalwater.
13 augustus 2020

Werken als toezichthouder

Het werk van een toezichthouder is, denk ik, een van de weinige beroepen waar je ongegeneerd nieuwsgierig mag zijn. Sterker nog, je móet het zelfs zijn. […]
6 augustus 2020

Toezicht in de Agrarische sector

Na jaren in de agrarische advieswereld gewerkt te hebben was dit aan de ene kant een hele verandering. Maar aan de andere kant zie ik ook overeenkomsten tussen de beide werelden.
30 juli 2020

Flexibiliteit is de weg naar …

Vanaf 10 maart 2020, tevens mijn verjaardag, kreeg ik van mijn opdrachtgever, #Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), te horen dat ik voor onbepaalde tijd thuis moest werken.
23 juli 2020

Werk dat dichtbij de samenleving staat

rk als handhavingsjurist bij een gemeente. En dat is een prachtige baan! Het werk is dynamisch, veelzijdig, soms heel druk, dan weer wat rustiger, en vooral, werk dat dicht bij de samenleving staat.
16 juli 2020

Het opslaan van oplaadbare accu’s

Het gebruik van oplaadbare lithium-ion batterijen is de laatste jaren enorm gegroeid en zal naar verwachting alleen nog maar verder toenemen. Wanneer een lithium-ion batterij beschadigd […]
8 juli 2020

Is een plan-MER vereist voor het Activiteitenbesluit?

Door de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie was het onduidelijk of het Activiteitenbesluit milieubeheer een plan of programma is in de zin van de SMB-richtlijn. Als dat het geval is, moet mogelijk een plan-MER opgesteld worden. De Afdeling oordeelde in 2019 dat het Activiteitenbesluit geen plan of regeling is, omdat het geen concrete projecten mogelijk maakt. Dat oordeel lijkt grotendeels houdbaar, ondanks dat het Hof in zijn recente arrest van 25 juni 2020 oordeelde dat voor de Vlaamse variant van het Activiteitenbesluit wel een plan-MER is vereist.
2 juli 2020

20 jaar werkzaam in het werkveld van de vergunningverlening bouw-RO

Na mijn hbo-bouwkunde opleiding heb ik al vele facetten binnen het bouwwereldje mogen ervaren. Van werkvoorbereiding op de bouwplaats bij een aannemer, CAD-tekenaar bij architectenbureaus, projectleider bij de grootste houten-kozijnen fabrikant van Nederland, de bouwregelgeving in bij een gemeente in het mooie Friesland.
26 juni 2020

Energie gaat nooit verloren!

Na mijn opleiding Integrale Veiligheidskunde ben ik bij Exsin gaan werken als toezichthouder milieu. Na anderhalf jaar reguliere milieucontroles te hebben uitgevoerd, heeft Exsin mij de mogelijkheid gegeven om een externe opleiding te volgen, de opleiding Energiebeheer. In mijn dagelijkse werkbezoek ik bedrijven om te controleren of zij energiebesparende maatregelen kunnen treffen die terug te verdienen zijn in vijf jaar of minder. Dit is een wettelijke verplichting voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3aardgasequivalent verbruiken.
19 juni 2020

Vergunningverlener bij industriële bedrijven!

In mijn werk als vergunningverlener ligt mijn interesse voornamelijk bij industriële bedrijven. Ik krijg dan ook de kans om mij hier elke dag weer verder in te ontwikkelen. Of ik nou op projectbasis of gedetacheerd aan de slag ben, ik kan altijd terecht met vragen bij mijn Exsin collega’s.
10 juni 2020

Ik ben klaar voor een mooie klus!

Exsin is de ideale plek om je goed te ontwikkelen als omgevingsprofessional! Je hebt de mogelijkheid om veel ervaring op te doen bij verschillende opdrachtgevers op projectbasis en via je detachering.
25 mei 2020

De ideale plek om je goed te ontwikkelen als omgevingsprofessional

Exsin is de ideale plek om je goed te ontwikkelen als omgevingsprofessional! Je hebt de mogelijkheid om veel ervaring op te doen bij verschillende opdrachtgevers op projectbasis en via je detachering.
13 mei 2020

Mijn ervaring na 4 jaar Exsin

In de tijd dat ik bij Exsin werk (bijna 4 jaar) is mijn werk zeer afwisselend geweest. Ik ben begonnen met milieutoezicht en in het eerste jaar zoveel mogelijk bedrijven bezocht. Veel gezien en veel (lastige) gesprekken gevoerd.
30 april 2020

Meer voorbereidingstijd voor de nieuwe Omgevingswet

Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen schreef op 1 april een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarin beschrijft zij dat de geplande inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet niet haalbaar is voor 1 januari 2021.