Nieuws

16 juli 2020

Het opslaan van oplaadbare accu’s

Het gebruik van oplaadbare lithium-ion batterijen is de laatste jaren enorm gegroeid en zal naar verwachting alleen nog maar verder toenemen. Wanneer een lithium-ion batterij beschadigd […]
8 juli 2020

Is een plan-MER vereist voor het Activiteitenbesluit?

Door de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie was het onduidelijk of het Activiteitenbesluit milieubeheer een plan of programma is in de zin van de SMB-richtlijn. Als dat het geval is, moet mogelijk een plan-MER opgesteld worden. De Afdeling oordeelde in 2019 dat het Activiteitenbesluit geen plan of regeling is, omdat het geen concrete projecten mogelijk maakt. Dat oordeel lijkt grotendeels houdbaar, ondanks dat het Hof in zijn recente arrest van 25 juni 2020 oordeelde dat voor de Vlaamse variant van het Activiteitenbesluit wel een plan-MER is vereist.
2 juli 2020

20 jaar werkzaam in het werkveld van de vergunningverlening bouw-RO

Na mijn hbo-bouwkunde opleiding heb ik al vele facetten binnen het bouwwereldje mogen ervaren. Van werkvoorbereiding op de bouwplaats bij een aannemer, CAD-tekenaar bij architectenbureaus, projectleider bij de grootste houten-kozijnen fabrikant van Nederland, de bouwregelgeving in bij een gemeente in het mooie Friesland.
26 juni 2020

Energie gaat nooit verloren!

Na mijn opleiding Integrale Veiligheidskunde ben ik bij Exsin gaan werken als toezichthouder milieu. Na anderhalf jaar reguliere milieucontroles te hebben uitgevoerd, heeft Exsin mij de mogelijkheid gegeven om een externe opleiding te volgen, de opleiding Energiebeheer. In mijn dagelijkse werkbezoek ik bedrijven om te controleren of zij energiebesparende maatregelen kunnen treffen die terug te verdienen zijn in vijf jaar of minder. Dit is een wettelijke verplichting voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3aardgasequivalent verbruiken.
19 juni 2020

Vergunningverlener bij industriële bedrijven!

In mijn werk als vergunningverlener ligt mijn interesse voornamelijk bij industriële bedrijven. Ik krijg dan ook de kans om mij hier elke dag weer verder in te ontwikkelen. Of ik nou op projectbasis of gedetacheerd aan de slag ben, ik kan altijd terecht met vragen bij mijn Exsin collega’s.
10 juni 2020

Ik ben klaar voor een mooie klus!

Exsin is de ideale plek om je goed te ontwikkelen als omgevingsprofessional! Je hebt de mogelijkheid om veel ervaring op te doen bij verschillende opdrachtgevers op projectbasis en via je detachering.
25 mei 2020

De ideale plek om je goed te ontwikkelen als omgevingsprofessional

Exsin is de ideale plek om je goed te ontwikkelen als omgevingsprofessional! Je hebt de mogelijkheid om veel ervaring op te doen bij verschillende opdrachtgevers op projectbasis en via je detachering.
13 mei 2020

Mijn ervaring na 4 jaar Exsin

In de tijd dat ik bij Exsin werk (bijna 4 jaar) is mijn werk zeer afwisselend geweest. Ik ben begonnen met milieutoezicht en in het eerste jaar zoveel mogelijk bedrijven bezocht. Veel gezien en veel (lastige) gesprekken gevoerd.
30 april 2020

Meer voorbereidingstijd voor de nieuwe Omgevingswet

Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen schreef op 1 april een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarin beschrijft zij dat de geplande inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet niet haalbaar is voor 1 januari 2021.
23 april 2020

Milieuvraagstukken

De milieuvraagstukken waarmee ik mij bezig houd gaan over de wet en regelgeving en de toepassing daarvan. Het doel is het verbeteren van onze leefomgeving. Door het adviseren waar knelpunten of kansen ontstaan mag ik mijn steentje bijdragen. Het plegen van overleg met de aanvrager om tot een complete aanvraag te komen is daar onderdeel van. Verschillende bedrijven en verschillende mensen waar ik mee van doen krijg op dagelijkse basis zorgen voor veel afwisseling.
17 april 2020

Remco Hultink , toezichthouder milieu binnen Exsin

Mijn naam is Remco Hultink en ik ben sinds februari 2017 toezichthouder milieu binnen Exsin. In de afgelopen twee jaar heb ik ontzettend veel ervaring opgedaan binnen dit werkveld.
10 april 2020

Uitbreiding schadevergoeding AVG in het bestuursrecht

Op 1 april 2020 (geen grapje) heeft de Afdeling de deur voor burgers opengezet om een schadevergoeding te eisen in een bestuursrechtelijke procedure. Zij heeft op die dag een uitspraak gedaan in vier zaken (ECLI:NL:RVS:2020:898/899/900/901) waaruit volgt dat de bestuursrechter kan beslissen iemand een schadevergoeding toe te kennen als een bestuursorgaan zijn of haar persoonsgegevens heeft verwerkt in strijd met de AVG. Waar burgers eerder alleen bij de civiele rechter terecht konden, kunnen zij nu ook terecht bij de bestuursrechter. De bestuursrechter volgt hierbij de regels van het Burgerlijk Wetboek en de daarbij behorende jurisprudentie. Bij schadevergoedingen van meer dan € 25.000,- blijft de burgerlijke rechter enkel bevoegd. Er bestaat nu dus een keuzemogelijkheid.
12 maart 2020

Een afwisselende dag bij Omgevingsdienst Rivierenland

Voor wie denkt dat vergunningverleners de hele dag niets anders doen dan vergunningen schrijven, hierbij een beschrijving van mijn afwisselende werkdag bij de Omgevingsdienst Rivierenland.
17 december 2019

Op weg naar de Fumo in Grou

Vanmorgen vroeg in de auto gestapt op weg naar de Fumo in Grou. Hier ben ik gedetacheerd als vergunningverlener milieu met specialisatie agrarisch.
12 december 2019

Bovendien kan de adrenaline behoorlijk toeslaan

De kers op de taart, de krenten in de pap, het witte paard onder de mooie prins, oftewel die dagen buiten je normale werk, die je baan als toezichthouder onder andere leuk maakt en leuk houdt.
12 december 2019

De afwisseling maakt mijn baan zo leuk

Zo werk ik maandags op kantoor om controles voor te bereiden en uit te werken en sta ik dinsdags bij de ondernemer op de stoep voor een milieucontrole in de prachtige stad Deventer waar ik zelf ook woon. Op woensdag en donderdag doe ik weer totaal iets anders en ben ik te vinden in het centrum van Arnhem. Hier controleer ik vetafscheiders van horecagelegenheden. Deze werk ik dan de volgende dag uit. Zo zit ik dus de ene helft van de week op kantoor en de andere helft van de week ben ik buiten te vinden.
3 december 2019

Handhavingsbesluit

Bij een collegiale toets van een door mij voor een klant opgesteld handhavingsbesluit, vraagt de betreffende collega waarom ik daarin geen alinea over zakelijke werking heb opgenomen. Ben ik die misschien vergeten? Op mijn wedervraag waarom hij dat in dit geval in het handhavingsbesluit zou willen opnemen, luidt het antwoord: “Tja, omdat we dat eigenlijk altijd (zo) doen.”
4 november 2019

Sprinklerinstallatie

Tijdens de milieucontroles bij grotere bedrijven (B2, C) kun je een sprinklerinstallatie tegen komen. Deze sprinklerinstallatie kan door milieu wet- en regelgeving geëist worden, maar dat hoeft niet.
17 oktober 2019

Senior jurist aan het woord over het uitbesteden van juridisch werk

Afgelopen maand was het alweer 8 jaar geleden dat ik bij Exsin ging werken. Dat is nog steeds de beste keuze geweest die ik kon maken. […]
24 juni 2019

PAS sneuvelt bij Raad van State

Op woensdag 29 mei deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) twee lang verwachte, belangrijke en omvangrijke uitspraken over het Programma Aanpak […]