Deze 7 vaardigheden kun je trainen voor de Omgevingswet

De Omgevingswet komt er nu echt. Het verandert procedures, bundelt regelgeving en stimuleert samenwerking. Voor professionals die ermee gaan werken, is het cruciaal om niet alleen kennis bij te spijkeren, maar ook hun soft skills. Kennis is belangrijk, maar persoonlijke eigenschappen zijn de sleutel tot een succesvolle implementatie.

Je zult nóg beter moeten samenwerken. En dat kun je trainen. We noemen de belangrijkste eigenschappen, en waarom ze van belang zijn.

Deze 7 vaardigheden kun je trainen voor de Omgevingswet:

 1. Persoonlijk Leiderschap:
  In de context van de Omgevingswet, waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verschoven, is het essentieel dat professionals zelfverzekerd en doelgericht handelen. Hoe ga je om met belemmerende gedachten? Hoe zet je twijfel om in actie. Persoonlijk leiderschap helpt te vertrouwen op jezelf.
 2. Persoonlijk Effectiviteit:
  Verantwoordelijkheid nemen is één, maar hoe zet je verantwoordelijkheid om in acties, die leiden tot resultaat? Hoe lastig of vervelend een situatie is, je hebt altijd een keuze om iets te doen. Persoonlijke effectiviteit helpt je om prioriteiten te stellen, proactief te handelen en resultaten te halen.
 3. Effectieve Communicatie:
  Hoe leg je plannen en procedures begrijpelijk uit aan verschillende belanghebbenden, variërend van overheidsinstanties tot burgers en bedrijven? Het helpt als je bewust bent van je eigen communicatiestijl en het effect daarvan op anderen. Creëer begrip, voorkom misverstanden en overtuig de ander van jouw visie.
 4. Netwerken:
  De Omgevingswet bindt verschillende sectoren en belanghebbenden, waardoor samenwerking essentieel is. Door slim te netwerken met betrokkenen en experts word jij effectiever. Je krijgt toegang tot waardevolle kennis, contacten en informatie. Een breed netwerk (en het onderhouden daarvan) is straks van onschatbare waarde.
 5. Draagvlak creëren:
  Hoe betrek je belanghebbenden bij je plannen? Hoe overtuig je hen van jouw visie? Eerst moet je jouw eigen boodschap vormen, daarna zoek je naar de raakvlakken met dat van een ander. Motiveer ze om achter jou te staan, waardoor de kans op een (voor jou) succesvolle uitvoering vergroot.
 6. Weerstanden overwinnen:
  Weerstand is een natuurlijke reactie op verandering, en doordat je met meer partijen vroegtijdig in gesprek gaat, zul je vaker met weerstand te maken krijgen. Maar weerstand kun je voorspellen, herkennen, begrijpen en er effectief mee omgaan. En ja, ook dat is te leren.
 7. Spreken met Impact:
  Ten slotte is het vermogen om met impact te spreken een krachtige eigenschap bij het werken met de Omgevingswet. Het helpt je om mensen te motiveren, inspireren en overtuigen van een goed idee. Pak de aandacht, houd deze vast en kun breng de gewenste boodschap effectief over.

Kortom, de Omgevingswet vraagt om een andere manier van samenwerken. En slim (samen)werken, dat kun je leren. Daarom kun jij deze zevendaagse training volgen: Soft Skills Opleiding ‘Omgevingsprofessional van de toekomst.**

Hulp nodig bij de komst van de Omgevingswet?

**Wegens de positieve feedback van ruim 60 cursisten bieden we de training in september 2023 nog eens aan!

Meer nieuws

30 mei 2023

Wat vind jij belangrijk in je werk?

Natuurlijk. Als omgevingsprofessional met pit moet er wel wat gebeuren. Daarom hebben we veel aandacht voor jou als persoon. En bieden we volop kansen om je te verdiepen, verbreden en ontwikkelen .
Lees meer
4 januari 2023

Profiel van Floris Melis

Om je een beeld te geven wat wij bij Exsin doen, stelden we een profiel op van 4 collega's uit de 4 teams: Team Vergunningverlening, Team Toezicht, Team Juridisch en Team Management, Beleid & Advies.
Lees meer
4 januari 2023

Team Management, Beleid & Advies

Zo, het was tijd voor een nieuw team bij Exsin. Liefst 10 collega's zitten vanaf 1 januari officieel in Team Management, Beleid & Advies. Een team met functies waar nét wat meer ervaring nodig is.
Lees meer