Aandacht voor de aanwezigheid van “Zeer Zorgwekkende Stoffen”

Het project ZZS bij de FUMO heeft ervoor gezorgd dat ik bij vergunningprocedures meer aandacht besteed aan de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen en mogelijke emissie van deze stoffen naar de lucht en bij lozingen van afvalwater.

Vandaag heb ik voor de FUMO gewerkt aan het project Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). ZSS zijn chemische stoffen die in relatief kleine hoeveelheden op langere termijn schade kunnen aanrichten aan de menselijke gezondheid of het milieu (onder andere kankerverwekkend, giftig voor de voortplanting, hormoon verstorende werking, genetische mutaties, ophoping chemische stoffen).

De provincie Friesland heeft aan de FUMO gevraagd om de aanwezigheid en uitstoot van ZZS naar de lucht en water (lozingen) in kaart te brengen voor bedrijven waarvoor zij bevoegd gezag zijn.

Daarbij dienen ook de mogelijke vervolgacties, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de vergunningvoorschriften of het stellen van maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit in kaart te worden gebracht. Het resultaat van het project moet voor 1 januari 2021 worden opgeleverd.

De bedrijven zijn gevraagd om informatie aan te leveren over het gebruik en de emissie van ZZS.

Ik heb een aantal zuivelfabrieken en afvalverwerkers op mijn naam gekregen om de aangeleverde informatie te beoordelen. Daarbij heb ik te maken met regels over de uitstoot van ZZS die zijn vastgelegd in verschillende Europese verdragen en wetten, zoals de REACH-verordening en het OSPAR-verdrag. Daarin worden uiteenlopende lijsten gehanteerd van stoffen waarvan het gebruik of de uitstoot moet worden verminderd. Gelukkig is er de ZZS-Indicator waarmee je snel kunt nakijken of een chemische stof als (potentieel) ZZS moet worden aangemerkt.

Bij het beoordelen van de aangeleverde informatie moet je ook verder kijken. Zo kunnen bij een schroot verwerkend bedrijf bijvoorbeeld legervoertuigen worden verwerkt die zijn geverfd met chroom VI houdende verf.

Voor het beoordelen van de emissie van ZZS via lozingen van afvalwater heb ik intensief contact met Wetterskip Fryslân.

Het was dan ook weer een leuke en interessante werkdag bij de FUMO.

Kor Wijnja, Senior-adviseur leefomgeving

Sorry, je inschrijving kon niet worden opgeslagen. Probeer het nog eens.
Je hebt je succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief! We houden contact.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en leesvoer van Exsin.