Stikstof

Stikstof, iedereen weet inmiddels wat het is en wat voor problemen Nederland heeft met stikstof. 

Bouwend Nederland ligt stil terwijl er een grote vraag is naar huizen. Ook ondernemers zien hun ontwikkelmogelijkheden stranden op het aspect stikstof. 

Is er dan echt niks mogelijk? Zo zwart wit ligt het niet. Onder voorwaarden is er nog een hele hoop mogelijk. Als er maar geen sprake is van een toename van depositie ten opzichte van de aanwijsdatum van een Natura 2000-gebied.  

Momenteel ben ik gedetacheerd als vergunningverlener stikstof bij de provincie Utrecht en daar houd ik mij bezig met dit vraagstuk. Ik beoordeel aanvragen op volledigheid en ontvankelijkheid en als er geen sprake is van een toename ten opzichte van de referentiedata van Natura2000 gebieden dan geven wij een vergunning af. 

Een toename in ammoniak emissie en depositie betekent niet meteen het einde van de ontwikkelmogelijkheden, met emissiearme technieken en aanpassen van processen is er heel veel te bereiken. Ik denk liever mee over de mogelijkheid hoe het wel kan dan “nee de aanvraag kan niet vergund worden”. Net dat stapje verder gaan en verder kijken dan anderen om toch tot een juridisch houdbare vergunning te komen.  

Doordat ik jarenlang als adviseur bedrijfsontwikkeling heb gewerkt voor agrarische bedrijven spreek ik de taal van de agrarische ondernemers en hier ligt dan ook mijn specialisme.   

Henk Hof,
Vergunningverlener

Sorry, je inschrijving kon niet worden opgeslagen. Probeer het nog eens.
Je hebt je succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief! We houden contact.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en leesvoer van Exsin.