Preventief toezicht levert altijd wat op, voorkomen is immers beter dan genezen.

Benzine, chloor, propyleen, zwavelzuur of zoutzuur. Als bedrijven gevaarlijke stoffen opslaan vormen zij een extra risico voor de omgeving. De eerste vraag die gesteld kan worden is: wat verstaan we onder een gevaarlijke stof? Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, gevaar, schade of ernstige hinder voor mens en milieu kunnen veroorzaken. Voor de opslag van deze stoffen geldt daarom strenge Europese en nationale wet- en regelgeving om de kans op een incident te verkleinen. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje.

Heb jij weleens nagedacht over de mogelijke risico’s wanneer je LPG of benzine aan het tanken bent of wat de risico’s zijn bij de opslag van gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf waar je werkt? De voorbeelden zijn eindeloos als het gaat om incidenten waarbij de oorzaak te herleiden is naar de verkeerde omgang met of een verkeerde opslag van gevaarlijke stoffen. De ervaring uit de praktijk leert dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren van bepaalde gevaarlijke stoffen. Het is daarom essentieel om tijdens bedrijfsbezoeken de ondernemer op deze risico’s te wijzen en hen handvaten te bieden waar zij iets mee kunnen.

Voor mijn project bij de Omgevingsdienst Twente houd ik mij bezig met periodiek toezicht bij industriële bedrijven. Het doel van deze controles is om een veilige woon-, werk- en leefomgeving te waarborgen. Als toezichthouder is het belangrijk om gevaarlijke situaties te herkennen en gevaren te signaleren. Aan mij de taak om de genomen veiligheidsmaatregelen te toetsen aan de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is. Het mooie aan dit vak is om samen met de ondernemer ervoor te zorgen dat een veilige werkomgeving voor zowel personeel als omwonenden gewaarborgd wordt. Door samen op zoek te gaan naar (praktische) oplossingen binnen de lijnen van de wet- en regelgeving zorgen we voor maximale veiligheid en een minimale kans op een incident. Zo maken we de leefomgeving iedere dag een stukje veiliger!

Thomas Ligtenberg, Toezichthouder

Sorry, je inschrijving kon niet worden opgeslagen. Probeer het nog eens.
Je hebt je succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief! We houden contact.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en leesvoer van Exsin.