Het warm krijgen van koudemiddelen.

Tijdens de milieucontroles komen wij veel koelinstallaties tegen, sommigen tegen gevels aan gemonteerd, op daken of in een kast achter de panden. In deze koelinstallaties zit koudemiddel, soms is dit een natuurlijk koudemiddel zoals ammoniak of CO2, maar meestal gaat het om synthetische koudemiddelen. Bij koelinstallaties met synthetische koudemiddelen wordt er onderscheid gemaakt tussen ozonlaagafbrekende stoffen (CFK’s, HCFK’s) en fluorkoolwaterstoffen (HFK’s). Hiervoor geldt specifieke wetgeving, namelijk de Verordening ozonlaagafbrekende stoffen en Europese F-gassenverordening.

Natuurlijke koudemiddelen hebben een lager broeikaseffect bij lekkage. Het broeikaseffect van fluorkoolwaterstoffen is 124 tot 22.800 maal groter dan het broeikaseffect van CO2. Het broeikaseffect van ammoniak is zelfs nul! Het is daarom van belang dat koelinstallaties met synthetische koudemiddelen worden gecontroleerd op lekdichtheid. Koelinstallaties met koudemiddelen van ozonlaagafbrekende stoffen moeten ten minste eenmaal per twaalf maanden worden gecontroleerd op lekdichtheid vanaf een inhoud van 3 kilogram en koelinstallaties met koudemiddelen van fluorkoolwaterstoffen vanaf een CO2 equivalent van 5 ton.

Een uitzondering op deze regel zijn hermetisch gesloten koelinstallaties met een fluorwaterstof als koudemiddel. In een hermetisch gesloten installatie zijn alle delen die koudemiddel bevatten, afgedicht door een permanente verbinding (door onder meer lassen of solderen). De wetgeving voor fluorkoolwaterstoffen met betrekking tot koelinstallaties in een hermetisch gesloten systeem vertelt dat een jaarlijkse controle op lekdichtheid pas verplicht is vanaf 10 ton CO2 equivalent of meer en dus niet bij een CO2 equivalent van 5 ton. Met de vernieuwende koeltechniek is het van belang dat er scherp wordt gelet op hermetisch gesloten koelinstallaties. Een jaarlijkse controle op lekdichtheid is immers zoals gebleken niet vanzelfsprekend. Je krijgt het er bijna warm van…

Bart Lubbers,
Toezichthouder milieu

Sorry, je inschrijving kon niet worden opgeslagen. Probeer het nog eens.
Je hebt je succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief! We houden contact.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en leesvoer van Exsin.