Het belang van een goedwerkende slibvangput en olieafscheider

Bij bedrijven waarbij oliehoudend afvalwater vrijkomt kan het voorkomen dat een slibvangput en olieafscheider vereist is om te voorkomen dat (te) grote hoeveelheden olie rechtstreeks in het vuilwaterriool terecht komen. Dit kan namelijk voor grote problemen zorgen op het transportsysteem van de rioleringsinfrastructuur en uiteindelijk de waterzuiveringsinstallatie. Als toezichthouder kom ik ze regelmatig tegen bij tankstations, wasstraten en soms bij autogarages.

De slibvangput en olieafscheider bestaat vaak uit twee compartimenten en is gevuld met water. Het eerste compartiment, de slibvangput, is bedoeld om slib van het water te scheiden. Slib is zwaarder dan water en zinkt naar de bodem. Nadat het water is ontdaan van slib gaat het water naar het tweede compartiment via een opening aan de bovenkant. In het tweede compartiment, de olieafscheider, wordt de olie gescheiden van het water door een simpel maar effectief systeem. In tegenstelling tot het zinkende slib heeft olie juist de eigenschap lichter te zijn dan water. De olie verzameld zich in de bovenzijde van het compartiment en drijft op het water. Tot slot wordt het afvalwater via een aansluiting op het vuilwaterriool aan de onderzijde van het compartiment afgevoerd.  Om te voorkomen dat verontreinigde stoffen bij onzorgvuldig onderhoud alsnog in het riool belanden is er een voorzorgsmaatregel getroffen: de vlotter. De vlotter sluit de afvoer naar het riool af op het moment dat de olieafscheider de maximale capaciteit heeft bereikt.

Het is belangrijk om de olieafscheider en slibvangput tijdig te ledigen en onderhouden om te voorkomen dat er illegale lozing op het riool plaatsvindt. Elke 6 maanden dient een visuele en fysieke inspectie op het functioneren van de slibvangput en olieafscheider uitgevoerd te worden door een daartoe bevoegd bedrijf. Hierbij is de dikte van de sliblaag en olielaag een indicatie of de frequentie van het ledigen voldoet. Afhankelijk van de resultaten van deze controle kan de ledigingsfrequentie van de slibvangput en olieafscheider worden aangepast. Dit bepaald het bevoegd gezag met maatwerk. Tijdens het onderhoud dient de vlotter te worden gecontroleerd op goed functioneren.  De vlotter werkt als het ware als een ‘noodstop’ en is een belangrijk onderdeel om lozing op het riool te voorkomen.

Het belang van een goedwerkende slibvangput en olieafscheider werd mij duidelijk tijdens een controle bij een autogarage waarbij onlangs een nieuwe ondernemer was begonnen. De ondernemer was niet op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een olieafscheider behorend tot zijn bedrijf en wat zijn verplichtingen waren m.b.t. lediging en onderhoud. Dit had als gevolg dat de ondernemer onbewust oliehoudend afvalwater aan het lozen was op een olieafscheider die niet goed in werking is. Door de put te openen en de onderdelen en werking te bespreken is de ondernemer zich bewust geworden van zijn verplichtingen om een lozing van oliehoudend water op het gemeentelijke riool te voorkomen.  

Uiteraard is het dan ook tijd om de put te laten ledigen en onderhouden, aangezien het onbekend was hoelang geleden dit voor het laatst was uitgevoerd. Er kan dan gelijk gekeken worden naar de dikte van de sliblaag en olielaag om te kunnen bepalen wat de juiste frequentie van ledigen is zonder de ondernemer onnodig op kosten te jagen. Zo is het milieu beschermd en is een ondernemer blij met de informatie die hij heeft gekregen. En ontdek ik maar weer eens hoeveel ik al geleerd heb in mijn tijd bij Exsin.  

Lisanne Hoftijzer
Toezichthouder

Sorry, je inschrijving kon niet worden opgeslagen. Probeer het nog eens.
Je hebt je succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief! We houden contact.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en leesvoer van Exsin.