Gewijzigde omstandigheden: plots vergunningplicht door andermans plannen?

Niet alleen wet- en regelgeving, maar ook onze omgeving verandert. Soms is die verandering dusdanig dat een bedrijf ineens vergunningplicht is geworden.

Het Besluit omgevingsrecht (categorie 5.4 onder e, van bijlage I onderdeel C) bepaalt dat een onbemand tankstation vergunningplicht is wanneer de afleverzuil op minder dan 20 meter staat van bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw.

Mocht een incident bij een tankstation plaatsvinden kan dit een groot effect hebben op de omgeving. Om risico’s voor de omgeving te beperken en om ongewone voorvallen te voorkomen, gelden voor het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer de voorschriften uit paragraaf 3.3.1. van het Activiteitenbesluit en de -regeling. Deze voorschriften gaan bijvoorbeeld over een noodstopvoorziening, gevarensignalering en andere veiligheidsmaatregelen. Verder wordt verwezen naar de voorschriften uit de PGS 28.

Staat de afleverzuil van het onbemande tankstation op minder dan 20 meter van bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw én heeft de inrichting houder voor deze activiteit geen vergunning, dan is dit een overtreding van artikel 2.1, lid 1, sub e, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze overtreding kan nog ongedaan worden gemaakt door de desbetreffende activiteiten te staken, óf er kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend waarmee de activiteiten mogelijk worden gelegaliseerd. Omdat de algemene voorschriften niet altijd voldoende zijn afgestemd op de situatie, kan het bevoegd gezag in de vergunning aanvullende voorschriften opnemen die gericht zijn op de specifieke risico’s van het onbemand afleveren van brandstof. Een voorbeeld hiervan is een brandwerendheidseis voor een gebouw of het afleveren van brandstof tot een bepaald tijdstip.

In de praktijk ben ik zelfs tegengekomen dat een naastgelegen bedrijf besloot uit te breiden met een bedrijfsgebouw en hiermee ervoor zorgde dat de afstand tot de afleverzuil van het tankstation werd verkleind van 25 tot 14 meter. Omdat dit minder is dan 20 meter werd het tankstation plots vergunningplicht door de plannen van een ander.  

Jordy van Riel
Adviseur Omgeving

Sorry, je inschrijving kon niet worden opgeslagen. Probeer het nog eens.
Je hebt je succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief! We houden contact.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en leesvoer van Exsin.