“Begrippen begrepen. Begrijp jij het nog?”

Begrippen in wetgeving kunnen in eerste instantie onomstotelijk lijken. Toch blijkt de praktijk weerbarstiger. Zo bestaat in de ene situatie geen enkele discussie over een begrip en is in een andere situatie niet helder welke uitwerking aan ditzelfde begrip gegeven moet worden.

Een discussie die recentelijk voorbijkwam ging over het begrip ‘overtreder’ uit de Algemene wet bestuursrecht. De overtreder die het in haar macht heeft de overtreding te beëindigen is degene tegen wie het bevoegd gezag handhavend kan opgetreden. Om te bepalen wie overtreder is, is de vraag van belang tot wie het wettelijk voorschrift dat is geschonden zich richt. Daarnaast is van belang wie de handeling heeft verricht die leidde tot een schending van dit wettelijk voorschrift. Als deze vragen gemakkelijk beantwoord kunnen worden, dan hoeft geen discussie te ontstaan over de vraag wie de overtreder in de desbetreffende situatie is. Dit kan ingewikkelder zijn als sprake is van verhuur van een locatie en de overtreding (deels) betrekking heeft op het pand. Ook in de situatie dat het eigendom van de inrichting wordt overgedragen en de oud eigenaar de inrichting blijft onderhouden kan het tot een discussie leiden bij de vraag wie overtreder is.

De Raad van State heeft eerder al benadrukt dat eerst bepaald moet worden wie de overtreder van de norm is. Pas daarna wordt gekeken of de overtreder het in zijn macht heeft om de overtreding te beëindigen. Zo kan het voorkomen dat de overtreder niet bij machte is de overtreding ongedaan te maken. Of dat degene die het in zijn macht heeft de overtreding ongedaan te maken niet de overtreder is.

Zo blijkt maar weer dat begrippen die in de ene situatie zo simpel zijn, in de andere situatie het grootste discussiepunt kunnen vormen. Want uiteindelijk is van belang dat het bevoegd gezag de overtreder kan aanspreken, zodat de overtreding wordt beëindigd.

Susan Dankelman
Juridisch adviseur

Sorry, je inschrijving kon niet worden opgeslagen. Probeer het nog eens.
Je hebt je succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief! We houden contact.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en leesvoer van Exsin.