Asbest langzaam maar zeker in de ban

Eigenaren en soms ook toezichthouders weten niet altijd wanneer asbest verwijderd moet worden. De wetgeving is ook nog eens in beweging. Juridisch adviseur Annemarie Stokreef is op de hoogte van de laatste stand van zaken en schept duidelijkheid.

Uit onder andere de Woningwet volgt pas een verplichting tot verwijdering of andere maatregel zodra er een concreet en direct gevaar is voor de volksgezondheid. Denk aan het vrijkomen van asbestvezels. Te allen tijde moet voorkomen worden dat mensen daaraan worden blootgesteld.

Maar wanneer is er een concreet en direct gevaar? Een grijs gebied en daarom probeert het kabinet al geruime tijd de regels aan te scherpen. Plan was om een algeheel verbod op asbestdaken op te nemen in het Asbestverwijderingsbesluit. Maar de Raad van State adviseerde tot een meer solide wettelijke grondslag in de Wet milieubeheer. Een onvoldoende solide wettelijke basis kan er in het uiterste geval voor zorgen dat het verbod niet goed handhaafbaar zou zijn. En zo geschiedde. Althans, in een wetsvoorstel daartoe.

Het verbod had al op 1 juli 2017 in moeten gaan, maar de Tweede Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel buigen. Het introduceert een nieuw artikel in de Wet milieubeheer, namelijk 9.2.2.1a Wm. Deze bepaling verbiedt bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) het voorhanden hebben van asbestproducten. Ook asbest die geen direct gevaar oplevert, moet dan verwijderd of opgeruimd worden. Hiermee sorteert het kabinet voor op een AMvB die asbestdaken met ingang van 2024 helemaal verbiedt.

Maar zolang het wetsvoorstel nog niet aangenomen is, hoeft een eigenaar dus alleen tot verwijdering over te gaan bij gevaar op blootstelling. Toezichthouders kunnen dit afdwingen met onder andere de huidige Woningwet en de huidige Wet bodembescherming. Maar ze kunnen nog niet optreden tegen ‘vaste’ asbest in goed onderhouden daken. Dat is gewoon legaal.

De formatie duurt nu al vier maanden. Zodra er een nieuwe regering is, kan een verbod er zo zijn. Dan staat het wetsvoorstel weer op de agenda. Voor nu geldt dus: eigenaren hoeven hun asbestdak alleen te verwijderen als deze gevaar oplevert. En wanneer de Wet milieubeheer is gewijzigd, moeten ook eigenaren van asbestdaken-in-goede-conditie rekening houden met een bevel tot verwijdering. Kortom: vanaf 2024 gaat asbest hoe dan ook in de ban. En daarvoor mogelijk ook al via een juridische tussenoplossing.

Auteur: Annemarie Stokreef. Annemarie Stokreef werkt bij Exsin als juridisch adviseur omgevingsrecht.

Exsin levert denkkracht en mankracht in de niche van vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen het fysieke domein. Voor omgevingsdiensten en gemeenten voeren wij controles uit bij bedrijven op de naleving van regelgeving, waaronder asbest. Heeft uw organisatie extra ondersteuning nodig op dit vlak, neem dan contact met ons op.

Sorry, je inschrijving kon niet worden opgeslagen. Probeer het nog eens.
Je hebt je succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief! We houden contact.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en leesvoer van Exsin.