Annotatie OBM-m.e.r.

In de regel bevat een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) geen vergunningvoorschriften. Dit is geregeld in art. 5.13a van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). Een uitzondering op deze regel bestaat voor de OBM-m.e.r. Als de aanvrager van een OBM-m.e.r. brongerichte maatregelen aan zijn aanvraag toevoegt, die maken dat het bevoegd gezag oordeelt dat er geen milieueffectrapport (MER) gemaakt hoeft te worden, dan moeten die brongerichte maatregelen op grond van art. 7.20a Wet milieubeheer als voorschriften aan de OBM-m.e.r. verbonden worden. Op die manier kan de realisatie van de brongerichte maatregelen door handhaving afgedwongen worden.

Art. 7.20a Wet milieubeheer is relatief nieuw en wordt in de praktijk nog maar weinig toegepast. De Rechtbank Oost-Brabant deed op 2 november 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:5366) een interessante uitspraak over de toepassing van dit artikel. Onze juridisch adviseur omgevingsrecht, Bjorn Bleumink, annoteerde samen met prof. mr. dr. Kars de Graaf van de Rijksuniversiteit Groningen bij deze uitspraak in het tijdschrift voor Milieu & Recht (M&R 2019/10). De annotatie is onder andere toegankelijk via de juridische databases Legal Intelligence en Kluwer Navigator.

www.legalintelligence.com

www.navigator.nl

Deze bijdrage is geschreven door mr. B.A.H. (Bjorn) Bleumink. Bjorn werkt bij Exsin als juridisch adviseur omgevingsrecht. Voor vragen over deze bijdrage of de annotatie kunt u contact met hem opnemen.

Exsin levert denkkracht en mankracht in de niche van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het fysieke domein. Heeft uw organisatie hierbij ondersteuning nodig, neem dan contact met ons op.

Sorry, je inschrijving kon niet worden opgeslagen. Probeer het nog eens.
Je hebt je succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief! We houden contact.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en leesvoer van Exsin.